19 dic. 2012

Benages, BoletinArqueoTarrac 12 (1990) pp 41-47

Article de Jaume Benages i Olivé publicat al Boletín Arqueológico Tarraconense 12 (1990) pp. 41-47


Escriptura ibèrica sobre plom

Archiu en format PDF:  http://www.scribd.com/doc/117390000/Escriptura-iberica-sobre-plom
 

Panosa, Complutum 4 (1993) pp 175-222

Article de Mª Isabel Panosa publicat a Complutum 4 (any 1993) pp 175-222

Nuevas inscripciones ibéricas de Cataluña

Archiu en format PDF: http://www.scribd.com/doc/117389784/Nuevas-inscripciones-ibericas-de-Cataluna

 

Untermann, ActaNumi. 19 (1989) pp 39-44

Article de Jürgen Untermann publicat a la revista Acta Numismática 19 (any 1989) pp. 39-44

Nova inscripció ibèrica sobre plom, procedent del país dels Ilergetes

Archiu en format PDF:  http://www.scribd.com/doc/117387857/Nova-inscripcio-iberica-sobre-plom-procedent-del-pais-dels-ilergetes