20 oct. 2012

Panosa Recull Epigràfic Vallès Oriental (1987)


Article de M.Isabel Panosa dins les Actes de les Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, Granollers (1987), publicades l'any 1998 per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, filial del IEC, col·lecció Ítaca  pp. 461-476

Recull d'epígrafs ibèrics al Vallès Oriental. Apartacions a la comprensió de l'estructura indígena en el procés de romanització

Archiu en format PDF: http://es.scribd.com/doc/110627353/PanosaRecullEpigraficVallesOrITACA1998

No hay comentarios: